..

மாற்று & ஒருங்கிணைந்த மருத்துவம்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2327-5162

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

ஆட்டோ இம்யூன் நோய்கள்

தன்னுடல் எதிர்ப்பு நோய்கள் உடலில் தொடர்ந்து வெளிப்படும் பொருட்கள் மற்றும் திசுக்களுக்கு எதிராக உடலின் ஒரு விசித்திரமான உணர்திறன் எதிர்வினையிலிருந்து வெளிப்படுகிறது. இது குறிப்பிட்ட உறுப்புகளுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது பல்வேறு இடங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட திசுக்களை உள்ளடக்கியிருக்கலாம். நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு நோய்களுக்கான சிகிச்சையானது பொதுவாக நோயெதிர்ப்புத் தடுப்புடன் உள்ளது - அழிக்க முடியாத எதிர்வினையை நிராகரிக்கும் மருந்து.

நோய்க்கு எதிராக உங்கள் உடலைப் பாதுகாக்கும் உங்கள் நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு, உங்கள் ஆரோக்கியமான செல்கள் வெளிநாட்டில் இருப்பதை தீர்மானிக்கும் போது ஆட்டோ இம்யூன் நோய் உருவாகிறது. இதன் விளைவாக, உங்கள் நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு ஆரோக்கியமான செல்களைத் தாக்குகிறது. வகையைப் பொறுத்து, ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் நோய் ஒன்று அல்லது பல வகையான உடல் திசுக்களை பாதிக்கலாம். இது அசாதாரண உறுப்பு வளர்ச்சி மற்றும் உறுப்பு செயல்பாட்டில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும்.

ஆட்டோ இம்யூன் நோய்களின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

மாற்று சுகாதாரப் பத்திரிக்கைகள், மாற்று மருத்துவம் இதழ்கள், இம்யூனோ கெமிஸ்ட்ரி & இம்யூனோபாதாலஜி: திறந்த அணுகல், தொற்று நோய்களில் நோயெதிர்ப்பு நுட்பங்கள், இம்யூனோபயாலஜி, ஆட்டோ இம்யூன் நோய்கள், ஆட்டோ இம்யூனிட்டி, ஆட்டோ இம்யூனிட்டி ஹைலைட்ஸ், ஆட்டோ இம்யூனிட்டி விமர்சனங்கள், நேஹார் இம்யூனாலஜி இதழ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward