..

மாற்று & ஒருங்கிணைந்த மருத்துவம்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2327-5162

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

ஆயுர்வேத மருத்துவம்

ஆயுர்வேத மருத்துவம் -- ஆயுர்வேதம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, ஆரோக்கியமும் ஆரோக்கியமும் மனம், உடல் மற்றும் ஆவிக்கு இடையே ஒரு நுட்பமான சமநிலையை சார்ந்துள்ளது என்று நம்புகிறது. ஆயுர்வேத மருத்துவம் என்பது நோய்க்கு சிகிச்சையளிப்பதை விட நல்ல ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதாகும்.

ஆயுர்வேதம், அதாவது வாழ்க்கை அறிவியல் (ஆயுர் = வாழ்க்கை, வேதம் = அறிவியல்), ஆயுர்வேதம் என்பது ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பண்டைய மருத்துவ அறிவியல் ஆகும். கடவுள்களிடமிருந்தே மனிதர்களுக்குக் கடத்தப்பட்டதாக நம்பப்படும் ஆயுர்வேதம், ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட பல பழங்காலக் கட்டுரைகளில் இருந்து, குறிப்பாக அதர்வ வேதத்தில் இருந்து இன்று உருவாகி வளர்ந்துள்ளது. முனிவர்களின் பண்டைய வேத இலக்கியங்கள் ஆரோக்கியத்தைப் பேணுவதற்கும், சிகிச்சைகள், மசாஜ்கள், மூலிகை மருந்துகள், உணவுக் கட்டுப்பாடு மற்றும் உடற்பயிற்சி மூலம் நோய்களை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கும் தெளிவாக வழிமுறைகளை வகுத்துள்ளன.

ஆயுர்வேத மருத்துவம் தொடர்பான இதழ்கள்

ஆல்டர்நேடிவ் மெடிசின் ஜர்னல்கள், ஆயுர்வேதம் மற்றும் இன்டகிரேடிவ் மெடிசின் ஜர்னல், ஆல்டர்நேட்டிவ் ஹெல்த் கேர் ஜர்னல்ஸ், ஜர்னல் ஆஃப் நேச்சுரல் மெடிசின்ஸ், ஜர்னல் ஆஃப் நேச்சுரல் புராடக்ட்ஸ், ஜர்னல் ஆஃப் நேச்சுரல் சயின்ஸ், உயிரியல் மற்றும் மெடிசின், இயற்கை வைத்தியம் இதழ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward