..

நரம்பியல் கோளாறுகள்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-6895

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

பெருமூளை வாதம்

 பெருமூளை வாதம் என்பது குழந்தை பருவத்தில் தோன்றும் நிரந்தர இயக்கக் கோளாறுகளின் குழுவாகும்  . மோசமான ஒருங்கிணைப்பு, கடினமான தசைகள், பலவீனமான தசைகள், பேசுவதில் சிரமம் மற்றும் நடுக்கம் ஆகியவை அறிகுறிகள். தசை பலவீனம், தசைப்பிடிப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு பிரச்சினைகள் போன்ற பல சிக்கல்கள் உள்ளன. சிகிச்சைக்கு மருந்துகளுடன் நீண்ட கால கவனிப்பு தேவைப்படுகிறது. மருந்துகளில் ஓனாபோடுலினம் டாக்ஸின்ஏ ஊசி, டயஸெபம், டான்ட்ரோலீன், பேக்லோஃபென் ஆகியவை அடங்கும். சிகிச்சைகள் மற்றும் அறுவை சிகிச்சைகளும் வழங்கப்படுகின்றன.

பெருமூளை வாதம் தொடர்பான இதழ்கள்

International Journal of Pediatric Neurosciences, Pediatric Neurology and Medicine, Trauma & Treatment, கால்-கை வலிப்பு இதழ், Neuromuscular Disorders, Therapeutic Advances in நரம்பியல் கோளாறுகள், CNS மற்றும் நரம்பியல் கோளாறுகள்- Drug Targets, Neurosurgery Open Journal Quarterly, Journal Journal

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward