..

நரம்பியல் கோளாறுகள்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-6895

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

மல்டிபிள் ஸ்களீரோசிஸ்

மல்டிபிள் ஸ்களீரோசிஸ் என்பது மூளை மற்றும் முள்ளந்தண்டு வடத்தின் ஒரு அழற்சி நோயாகும், இதில் நரம்பு செல்களின் காப்பு உறைகள் சேதமடைகின்றன. இது மத்திய நரம்பு மண்டலத்தை பாதிக்கும் ஒரு தன்னுடல் தாக்கக் கோளாறு ஆகும்  . இது புவியியல், மரபியல், தொற்று முகவர்கள் மற்றும் பிறவற்றால் ஏற்படலாம். பலவீனம், கூச்ச உணர்வு, உணர்வின்மை மற்றும் மங்கலான பார்வை ஆகியவை அறிகுறிகள். இண்டர்ஃபெரான் பீட்டா-1ஏ (அவோனெக்ஸ், ரெபிஃப்), பெஜின்டெர்ஃபெரான் பீட்டா-1ஏ (பிளெக்ரிடி), டெரிஃப்ளூனோமைடு (ஆபாகியோ), ஃபிங்கோலிமோட் (கிலென்யா), மைட்டோக்ஸான்ட்ரோன் (நோவன்ட்ரோன்), டைமெதில் ஃபுமரேட் (டெக்ஃபிடெரா) (டி நடாலிஸப்ரி) ஆகியவை சிகிச்சைக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகள். .

மல்டிபிள் ஸ்களீரோசிஸ் தொடர்பான பத்திரிகைகள்

SpineSpine & NeurosurgeryClinical & Experimental NeuroimmunologyNeuroinfectious DiseasesMultiple Sclerosis , Multiple Sclerosis and Related DisordersConsortium of Multiple Sclerosis Centers (CMSC) argets, தற்போதைய மருந்து இலக்குகள்: CNS மற்றும் நரம்பியல் கோளாறுகள்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward