..

தடயவியல் ஆராய்ச்சி இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7145

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தடயவியல் மொழியியல்

உலகில் பல மொழிகள் உள்ளன, இந்த மொழிகளை அறிவியல் ரீதியாக படிப்பது மொழியியல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சட்டம், மொழி, குற்ற விசாரணை, விசாரணை மற்றும் நீதித்துறை நடைமுறை ஆகியவற்றின் பின்னணியில் இந்த ஆய்வுகளின் பயன்பாடு தடயவியல் மொழியியல் என அழைக்கப்படுகிறது. சட்ட நூல்களின் மொழி பற்றிய ஆய்வு பரந்த அளவிலான தடயவியல் நூல்களை உள்ளடக்கியது.

குற்ற விசாரணைக்கு தடயவியல் மொழியியல் ஒரு முக்கியமான பாடமாகும். தடயவியல் மொழியியல் என்பது மொழி புரிதல் மற்றும் குற்றவியல் இயல்பு ஆகியவற்றின் கலவையாக விவரிக்கப்படலாம். தடயவியல் மொழியியல் நீதிக்கு வழி வகுக்கிறது, தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தின் உதவியுடன் குரல்களைப் பதிவுசெய்தல் ஆதாரமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த வழக்கில் தடயவியல் ஆராய்ச்சியாளர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மற்றும் பயன்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு புதிய தொழில்நுட்பமும் ஒரு குற்றத்தை நிரூபிக்க தடயவியல் மொழியியலின் முயற்சியாக இருக்கும்.

தடயவியல் மொழியியல் தொடர்பான இதழ்கள்

தடயவியல் ஆராய்ச்சி இதழ், தடயவியல் உளவியல் இதழ், தடயவியல் நர்சிங்: திறந்த அணுகல், தடயவியல் மானுடவியல், தடயவியல் அறிவியல் இதழ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward