..

தடயவியல் ஆராய்ச்சி இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7145

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தடயவியல் நுண்ணுயிரியல்

தடயவியல் நுண்ணுயிரியல் என்பது தடயவியல் ஆராய்ச்சியில் வளர்ந்து வரும் துறையாகும். பயோடெரர் மற்றும் பயோ க்ரைம் வடிவில் மனித இனத்திற்கு அச்சுறுத்தல் என்ற புதிய கருத்துகளை எதிர்கொள்ள, இந்தத் துறை உருவாகியுள்ளது. நுண்ணுயிர் மரபணு பகுப்பாய்வு மற்றும் தொற்றுநோயின் துணை வகை ஆகியவை தடயவியல் நுண்ணுயிரியலில் ஆராய்ச்சியின் முக்கிய துறையாகும்.

குற்றம் நடந்த இடத்தில் மாதிரி சேமிப்பு மற்றும் மாதிரி சேகரிப்பு தடயவியல் நுண்ணுயிரியலில் ஒரு முக்கிய அம்சமாகும். மேலும் இந்த மாதிரிகள் பாதுகாக்கப்பட்ட தடயவியல் நுண்ணுயிரியல் ஆய்வகத்தில் பதப்படுத்தப்பட்டு பதிவு செய்யப்படும். சான்று பகுப்பாய்விற்காக தடயவியல் நுண்ணுயிரியல் ஆய்வகத்தில் மலட்டு நிலைமைகளை பராமரிப்பது முக்கியமானது. வேரியோலா மேஜர் வைரஸ் (பெரியம்மை), பேசிலஸ் ஆந்த்ராசிஸ் (ஆந்த்ராக்ஸ்), யெர்சினியா பெஸ்டிஸ் (பிளேக்), க்ளோஸ்ட்ரிடியம் போட்யூலினம் டாக்சின் (போட்யூலிசம்), பிரான்சிசெல்லா துலரென்சிஸ் (துலரேமியா), மற்றும் வைரஸ் ரத்தக்கசிவு காய்ச்சல் வைரஸ்கள் ஆகியவை தடயவியல் நுண்ணுயிரியலில் மிகவும் ஆபத்தானவையாகக் கருதப்படுகின்றன.

தடயவியல் நுண்ணுயிரியல் தொடர்பான இதழ்கள்

தடயவியல் ஆராய்ச்சி இதழ், தடயவியல் மருத்துவம், தடயவியல் நச்சுயியல் மற்றும் மருந்தியல், தடயவியல் மானிடவியல், தடயவியல் நோய்க்குறியியல் திறந்த அணுகல், இந்திய தடயவியல் மருத்துவ இதழ் மற்றும் நச்சுயியல், பஞ்சாப் அகாடமி ஆஃப் ஃபோரன்சிக் மெடிசின் மற்றும் நச்சுயியல் இதழ், அனில் அக்ரவாலின் இணைய தடயவியல், சர்வதேச தடயவியல் மருத்துவம் மரபியல் துணைத் தொடர், தடயவியல் அறிவியல் இதழ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward