..

மனநல கோளாறுகள் மற்றும் சிகிச்சை

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-271X

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

மன நோய்

மனநோய் அல்லது மனநலக் கோளாறு என்றும் அழைக்கப்படும் மனநலக் கோளாறு என்பது மன அல்லது நடத்தை முறை ஆகும், இது துன்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது அல்லது செயல்படும் அல்லது விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்ளும் திறனைக் குறைக்கிறது. மனநோய் என்பது சிந்தனை மற்றும்/அல்லது நடத்தையில் லேசானது முதல் கடுமையான இடையூறுகளை ஏற்படுத்தும் ஒரு நோயாகும், இதன் விளைவாக வாழ்க்கையின் சாதாரண தேவைகள் மற்றும் நடைமுறைகளை சமாளிக்க இயலாமை ஏற்படுகிறது. சுற்றுச்சூழல் அழுத்தங்கள், மரபணு காரணிகள், உயிர்வேதியியல் ஏற்றத்தாழ்வுகள் அல்லது இவற்றின் கலவையால் மன நோய்கள் ஏற்படலாம். சரியான கவனிப்பு மற்றும் சிகிச்சையுடன் பலர் மனநோய் அல்லது உணர்ச்சிக் கோளாறிலிருந்து சமாளிக்க அல்லது மீளக் கற்றுக்கொள்கிறார்கள்.


மனநல கோளாறுக்கான மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை உளவியல், தடயவியல் உளவியல், உளவியல் மற்றும் உளவியல் கோளாறுகள், அசாதாரண மற்றும் நடத்தை உளவியல், ஆக்டா சைக்கோபாதாலஜிகா, பயன்பாட்டு மற்றும் மறுவாழ்வு உளவியல் தொடர்பான இதழ்கள் : திறந்த அணுகல்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward