..

மனநல கோளாறுகள் மற்றும் சிகிச்சை

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-271X

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

மனநல நோயுற்ற தன்மை

மனநோய் என்பது பொதுவாக ஒரு மன அல்லது உளவியல் நிலையின் விளைவாக உடல் மற்றும் உளவியல் சீரழிவின் நிகழ்வைக் குறிக்கிறது. இந்த வார்த்தை பொதுவாக மனச் சரிவு இருந்தபோதிலும், அவர்களின் நிலையை நன்கு அறிந்தவர்களுக்குப் பொருந்தும்.

மனநலம் நோயுற்ற
மனநலம் மற்றும் தடுப்பு, மனநலம் மற்றும் உடல் செயல்பாடு, மனநலம் குன்றிய நிலையில் பயன்பாட்டு ஆராய்ச்சி, மருத்துவப் பயிற்சியாளர்களின் பிரிட்டிஷ் இதழ்.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward