..

அணு மருத்துவம் & கதிர்வீச்சு சிகிச்சை

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-9619

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

கதிரியக்க பொருள்

கதிரியக்க பொருட்கள் நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படுகின்றன, குறிப்பிட்ட உறுப்பின் பட நிறமாலையைப் பெற உடல் முழுவதும் சிதறடிக்கப்படுகின்றன. மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்படும் கதிரியக்க பொருட்கள் ரேடியோஃபார்மாசூட்டிகல்ஸ் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன.

கதிரியக்கப் பொருட்களின் மருத்துவப் பயன்பாடு இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது: நோயறிதல் மற்றும் சிகிச்சை முறைகள். அணு மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்படுவது போன்ற கதிரியக்கப் பொருட்களைப் பயன்படுத்தி கண்டறியும் நடைமுறைகள், எலும்பு, இதயம் அல்லது பிற உறுப்புகள் மற்றும் கதிரியக்க அயோடின் ஆகியவற்றைக் கண்டறிவதில் டெக்னீசியம்-99m போன்ற சில உறுப்புகளின் இமேஜிங்கை எளிதாக்குவதற்கு ஒப்பீட்டளவில் சிறிய அளவிலான கதிரியக்கப் பொருட்களைப் பயன்படுத்துகிறது. நோயாளிக்கு ஊசி மூலம் தைராய்டு சுரப்பி மற்றும் கட்டிகள், அளவு முரண்பாடுகள் அல்லது பிற உடலியல் அல்லது செயல்பாட்டு உறுப்பு பிரச்சனைகளை கண்டுபிடித்து அடையாளம் காண மருத்துவர்களை அனுமதிக்கிறது. கதிரியக்கப் பொருட்களின் சிகிச்சைப் பயன்களில் டெலிதெரபி, ப்ராச்சிதெரபி மற்றும் சிகிச்சை அணு மருத்துவம் ஆகியவை அடங்கும். இந்த மூன்றின் நோக்கம் புற்றுநோய் திசுக்களை அழிப்பது, கட்டியின் அளவைக் குறைப்பது அல்லது வலியைக் குறைப்பது. மருத்துவப் பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் கதிரியக்கப் பொருட்கள், துணைப் பொருள் (உலையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் அணுப் பொருள்), முடுக்கியில் உற்பத்தி செய்யப்படும் அணுப் பொருள், அல்லது எக்ஸ்ரே இயந்திரங்கள் போன்ற கதிர்வீச்சு உற்பத்தி செய்யும் இயந்திரங்கள்.

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward