..

மலேரியா கட்டுப்பாடு & ஒழிப்பு

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2470-6965

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Towards Malaria-Free Zones: Lessons from Successful Local Elimination Campaigns

Abstract

Kevin Marsha*

Malaria, a deadly mosquito-borne disease, continues to afflict millions of people worldwide, particularly in tropical and subtropical regions. In recent years, there has been a growing focus on local elimination campaigns as a strategy to create malaria-free zones in specific regions. This article explores the lessons gleaned from successful local elimination campaigns and their potential to contribute to the global goal of eradicating malaria. By examining case studies and key strategies, we highlight the significance of community engagement, targeted interventions, surveillance systems, and innovative technologies. Furthermore, we emphasize the importance of adapting these lessons to diverse contexts to optimize local elimination efforts and pave the way for malaria free zones.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward