..

மாற்று தொழில்நுட்பங்கள் & ஆராய்ச்சி

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0991

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Bone Marrow Transplantation Animal Models

Abstract

Mehdi Bendjelloul*

We combined participant-level data from 524 patients across twenty-two eligible clinical trials that met our inclusion criteria. The type and source of the infused cells had a significant impact on the outcome. 58.9 percent of T1DM patients who received CD34+ hematopoietic stem cell (HSC) infusions became insulin-independent for a mean of 16 months, whereas patients who received umbilical cord blood (UCB) consistently failed. When compared to bone marrow mesenchymal stem cells (BM-MSCs), infusion of umbilical cord mesenchymal stem cells (UC-MSCs) significantly improved T1DM outcomes (P 0.0001 and P=0.1557). Early stem cell therapy administration was more effective than later intervention (relative risk=2.0, P=0.0008) after DM diagnosis. Unfriendly impacts were seen in just 21.72% of both T1DM and T2DM foundational microorganism beneficiaries with no detailed mortality. Diabetes ketoacidosis was identified in 79.5% of the poor responders.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward