..

மாற்று தொழில்நுட்பங்கள் & ஆராய்ச்சி

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0991

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

உறுப்பு தானம்

உறுப்பு தானம் ஆரோக்கியமான உறுப்புகள் மற்றும் திசுக்களை ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவருக்கு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கு எடுத்துக்கொள்கிறது. நீங்கள் தானம் செய்யக்கூடிய உறுப்புகள் அடங்கும். உட்புறமாக சிறுநீரகங்கள், இதயம், கல்லீரல், கணையம், குடல், நுரையீரல் போன்றவை வெளிப்புறமாக தோல்.

ஏற்றுக்கொள்வதைப் பொறுத்து, எலும்பு மற்றும் எலும்பு மஜ்ஜையையும் மாற்றலாம். சிக்கலான பரிமாற்றம் கார்னியா ஆகும். பெரும்பாலான உறுப்புகள் மற்றும் திசு தானங்கள் நன்கொடையாளர் இறந்த பிறகு நிகழ்கின்றன. ஆனால் தானம் செய்பவர் உயிருடன் இருக்கும் போது சில உறுப்புகள் மற்றும் திசுக்களை தானம் செய்யலாம். இந்த உறுப்புகளில் சிறுநீரகம், கல்லீரல் போன்றவை அடங்கும். ஏனெனில் ஒரு செயல்பாட்டு சிறுநீரகம் மூலம் நன்கொடையாளர் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ முடியும். மேலும் கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சையில் கல்லீரல் மீண்டும் வளரும் திறனைக் கொண்டிருப்பதால், நன்கொடையாளர் தனது கல்லீரலின் ஒரு பகுதியை தானம் செய்யலாம். உயிருள்ள நன்கொடையாளர் பல வகையான திசுக்களை தானம் செய்ய முடியும், ஆனால் இன்னும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ முடியும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward