..

மாற்று தொழில்நுட்பங்கள் & ஆராய்ச்சி

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0991

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Follicular Unit Hair Transplantation: Current Techniques

Abstract

Jiménez Acosta

Both men and women experience hair loss, which has a significant impact on psychosocial functioning and psychological well-being for many people. There are very few physical signs of aging that are as correlated with self-esteem and worth as this one does. For a very long time, hair has been linked to youth, vitality, and health; Additionally, the hairstyles we wear define our faces and convey information about our individual personalities.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward