..

மாற்று தொழில்நுட்பங்கள் & ஆராய்ச்சி

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0991

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Predictors of Graft Success in Patients with Antibody-Mediated Rejection Following Kidney Transplantation

Abstract

Vural Yilmaz

A common cause of graft failure is active and persistent antibody-mediated rejection, or AMR. It is not clear what the condition's prognostic indicators are. Our objective was to determine the demographic, histological, and clinical characteristics of AMR transplant recipients, as well as their effects on graft survival and options for antirejection therapy.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward