..

நுண்ணுயிரியல் மற்றும் நோயியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2952-8119

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

செல் நோயியல்

செல் நோயியல் என்பது திசுக்கள் அல்லது திரவங்களில் இருந்து உடலின் செல்களில் தோன்றும் ஒரு கண்டறியும் சேவையாகும். செல்கள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட வழிமுறைகளைக் கவனிப்பதன் மூலம், அவை எவ்வாறு உருவாக வேண்டும் மற்றும் அவை செயல்படுகின்றன, ஒரு நோயாளிக்கு உடல்நலக்குறைவு, வீக்கம், புற்றுநோய் அல்லது புற்றுநோய் அல்லாத வளர்ச்சி இருந்தால் அதைச் சமாளிக்க முடியும்.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward