..

நுண்ணுயிரியல் மற்றும் நோயியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2952-8119

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

நோயியல் ஆய்வுகள்

நோய்க்குறியியல் ஆய்வுகள் என்பது நோய்களின் காரணங்கள் மற்றும் விளைவுகள் பற்றிய அறிவியலின் கிளை ஆகும், குறிப்பாக மருத்துவத்தின் கிளையானது நோயறிதல் அல்லது தடயவியல் நோக்கங்களுக்காக உடல் திசுக்களின் மாதிரிகளின் ஆய்வக பரிசோதனையைக் கையாள்கிறது. நோயியல் நோயின் நான்கு கூறுகளைக் குறிக்கிறது: காரணம், வளர்ச்சியின் வழிமுறைகள் (நோய் உருவாக்கம்), உயிரணுக்களின் கட்டமைப்பு மாற்றங்கள் (உருவவியல் மாற்றங்கள்) மற்றும் மாற்றங்களின் விளைவுகள் (மருத்துவ வெளிப்பாடுகள்). பொதுவான மருத்துவ நடைமுறையில், தொற்று மற்றும் தொற்று அல்லாத நோய்களுக்கான குறிப்பான்கள் அல்லது முன்னோடிகளான அறியப்பட்ட மருத்துவ அசாதாரணங்களை பகுப்பாய்வு செய்வதில் பொது நோயியல் பெரும்பாலும் அக்கறை கொண்டுள்ளது.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward