..

ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசின் & டோப்பிங் ஸ்டடீஸ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0673

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Increased Daily Step Count Benefits Lung Function: A Repeated Measure Panel Study in Guangzhou, China

Abstract

Yun Zhou*, Yuliang Chen, Wenfeng Lu, Xueni Wang, Li Cai, Xuyang Guo, Chenghui Zhong, Binyan Zou, Xintong Chen, Lan Qiu, Han Zhang and Xiaoliang Li

Background: Daily step count was associated with various health outcomes. However, the quantitative relationship between daily step count and lung function among general population is unclear to date.

Methods: We conducted a panel study with repeated measurement of daily step counts and lung function parameters in consecutive 11 days among 16 healthy male college students in a self-controlled study design. Linear mixed-effect model was used to assess the dose-response relationship between daily step count and lung function parameters.

Results: Compared with control days, subjects in intervention days had lower daily step counts and lung function parameters. Nonlinear associations of daily step count with FEV0.5, FEV0.5/FVC, and FEV1.0/FVC were observed in all observations, but become insignificant in subgroups of step count ≤ 8000 or >8000. Significant linear dose-response relationships were observed in those taking daily step counts ≤ 8000, showing that each 1000-increase in daily step was significantly associated with 36.81 ml, 20.29 ml, 1.36%, 0.48%, 1.88%, 1.38%, 2.06% and 0.76% increase in FEV0.5, FEV1.0, FEV0.5/FVC, FEV1.0/FVC, MMF%pred, FEF25%pred, FEF50%pred, and FEF75%pred, respectively.

Conclusion: Increased daily step count benefits lung function among healthy male adults, though the excess benefit was limited when taking more than 8000 steps per day.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward