..

மாசு ஜர்னல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4958

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

காற்று_மாசு

காற்று மாசுபாடு என்பது சுற்றுச்சூழலுக்கும் மனித குலத்துக்கும் பேரழிவு தரக்கூடிய தீங்கு விளைவிக்கும் பொருட்களை காற்றில் அறிமுகப்படுத்துவதாக வரையறுக்கப்படுகிறது. இது மனித மற்றும் இயற்கை செயல்பாடுகளின் விளைவாகும். எப்பொழுதும் அதிகரித்து வரும் படிம எரிபொருட்கள், தொழிற்சாலைகள் மற்றும் வாகனங்களில் இருந்து வெளியேறும் உமிழ்வுகள், எரிமலை வெடிப்புகள், காட்டுத்தீ போன்ற இயற்கை நிகழ்வுகள் காற்று மாசுபாட்டிற்கு வழிவகுக்கும்.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward