..

மாசு ஜர்னல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4958

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

மண் தூய்மைக்கேடு

மண் மாசுபாடு என்பது மண்ணில் உள்ள நச்சு அசுத்தங்கள், அத்தகைய செறிவில் உயிரினங்கள் அல்லது சுற்றுச்சூழல் அமைப்புக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அசுத்தங்களின் அளவு இயற்கை அளவை விட அதிகமாக இருக்கும்போது மண் மாசுபாடு ஏற்படுகிறது.

அதிகரித்த சுரங்க நடவடிக்கை, தொழிற்சாலை மற்றும் வீட்டுக் கழிவுகளை முறையற்ற முறையில் அகற்றுதல் போன்ற மானுடவியல் காரணங்களால் மண் மாசுபாடு ஏற்படுகிறது. நீர் ஊடுருவல், அதிக அளவு கன உலோகங்கள் இருப்பது போன்ற இயற்கை காரணங்கள்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward