..

மாசு ஜர்னல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4958

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

மாசுபடுத்தும்

ஒரு மாசுபாடு என்பது ஒரு உடல், இரசாயன அல்லது உயிரியல் பொருள் வேண்டுமென்றே அல்லது தற்செயலாக சுற்றுச்சூழலில் வெளியிடப்படுகிறது, இது உயிரினங்களுக்கு நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ தீங்கு விளைவிக்கும்.

பங்கு மாசுபடுத்திகள் : சுற்றுச்சூழலை நோக்கிய மாசுகள் உறிஞ்சும் திறன் குறைவாகவோ அல்லது இல்லையோ. (எ.கா. நிலையான செயற்கை இரசாயனங்கள்)

நிதி மாசுபடுத்திகள் : உறிஞ்சும் திறன் கொண்ட மாசுபடுத்திகள், சுற்றுச்சூழலின் உறிஞ்சும் திறனை அதன் வரம்பு மீறும் வரை அதிக சேதத்தை ஏற்படுத்தாது. (எ.கா. CO 2 )

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward