..

ஹெபடாலஜி மற்றும் கணைய அறிவியல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2573-4563

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

பித்த அமிலங்கள்

பித்த அமிலங்கள் பாலூட்டிகள் மற்றும் பிற முதுகெலும்புகளின் பித்தத்தில் முக்கியமாக காணப்படும் ஸ்டீராய்டு அமிலங்கள் ஆகும். பித்த அமிலங்களின் பல்வேறு மூலக்கூறு வடிவங்கள் கல்லீரலில் பல்வேறு இனங்களால் தொகுக்கப்படலாம்.பித்த அமிலங்கள் கல்லீரலில் டாரைன் அல்லது கிளைசினுடன் இணைந்து பித்த உப்புகளை உருவாக்குகின்றன.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward