..

ஹெபடாலஜி மற்றும் கணைய அறிவியல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2573-4563

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

கொலஸ்ட்ரால்

பண்டைய கிரேக்கத்தில் இருந்து வரும் கொலஸ்ட்ரால்- (பித்தம்) மற்றும் ஸ்டீரியோஸ் (திடமானது) மற்றும் ஆல்கஹாலுக்கான வேதியியல் பின்னொட்டு -ol, ஒரு கரிம மூலக்கூறு ஆகும். இது ஒரு ஸ்டெரால் (அல்லது மாற்றியமைக்கப்பட்ட ஸ்டீராய்டு), ஒரு வகை கொழுப்பு மூலக்கூறு, மற்றும் அனைத்து விலங்கு உயிரணுக்களாலும் உயிரியக்கப்படுத்தப்படுகிறது, ஏனெனில் இது அனைத்து விலங்கு உயிரணு சவ்வுகளின் அத்தியாவசிய கட்டமைப்பு கூறு ஆகும்; சவ்வு கட்டமைப்பு ஒருமைப்பாடு மற்றும் திரவத்தன்மை இரண்டையும் பராமரிக்க அவசியம். கொலஸ்ட்ரால் விலங்கு செல்களை ஒரு செல் சுவருடன் (சவ்வு ஒருமைப்பாடு மற்றும் உயிரணு நம்பகத்தன்மையை பாதுகாக்க), அதன் மூலம் விலங்கு செல்கள் வடிவத்தை மாற்றவும் விலங்குகள் நகரவும் அனுமதிக்கிறது (பாக்டீரியா மற்றும் தாவர செல்கள் போலல்லாமல், அவற்றின் செல் சுவர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது).

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward