..

ஹெபடாலஜி மற்றும் கணைய அறிவியல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2573-4563

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

கணைய நீக்கம் அல்லது கணைய நீக்கம்

மருத்துவத்தில், கணைய நீக்கம் என்பது கணையத்தின் அனைத்து அல்லது பகுதியையும் அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்றுவதாகும். கணையத்தை அகற்றுதல் (விப்பிள் செயல்முறை), தொலைதூர கணைய நீக்கம், பிரிவு கணைய நீக்கம் மற்றும் மொத்த கணைய நீக்கம் உட்பட பல வகையான கணைய நீக்கம் உள்ளது. தீங்கற்ற கணையக் கட்டிகள், கணையப் புற்றுநோய் மற்றும் கணைய அழற்சி போன்ற கணையம் சம்பந்தப்பட்ட பல நிலைகளை நிர்வகிப்பதில் இந்த நடைமுறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward