..

ஹெபடாலஜி மற்றும் கணைய அறிவியல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2573-4563

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

கணையம் செரிமானத்தில் செயல்படுகிறது

கணையம் ஒரு நாளமில்லாச் செயல்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது, ஏனெனில் இது நேரடியாக இரத்த ஓட்டத்தில் சாறுகளை வெளியிடுகிறது, மேலும் இது ஒரு எக்ஸோகிரைன் செயல்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது, ஏனெனில் இது சாறுகளை குழாய்களில் வெளியிடுகிறது. கணையத்தால் உற்பத்தி செய்யப்படும் என்சைம்கள் அல்லது செரிமான சாறுகள், வயிற்றை விட்டு வெளியேறிய பிறகு உணவை மேலும் உடைக்க சிறுகுடலில் சுரக்கப்படுகின்றன.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward