..

ஜர்னல் ஆஃப் பிசினஸ் & நிதி விவகாரங்கள்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0234

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

வணிக திட்டம்

இது வணிக இலக்குகள், அவை அடையக்கூடிய காரணங்கள் மற்றும் அவற்றை அடைவதற்கான திட்டங்களின் முறையான அறிக்கையாகும். அந்த இலக்குகளை அடைய முயற்சிக்கும் அமைப்பு அல்லது குழு பற்றிய பின்னணித் தகவல்களைத் திட்டமிடலாம்.

வணிக மற்றும் நிதி விவகாரங்களின் வணிகத் திட்டத்தின் தொடர்புடைய இதழ்கள்
, வணிக இதழ்கள், வணிக மேலாண்மை இதழ்கள், நிதி இதழ், வணிக நெறிமுறைகள் இதழ், நிதி மற்றும் அளவு பகுப்பாய்வு இதழ், நிதி பொருளாதார இதழ், பொருளாதார இதழ்கள்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward