..

ஜர்னல் ஆஃப் பிசினஸ் & நிதி விவகாரங்கள்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0234

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

சிறிய அளவிலான வணிகம்

இந்த வணிகங்கள் தனியார் வணிகங்களாகும், அவை பெருநிறுவனங்கள், கூட்டாண்மைகள், குறைந்த எண்ணிக்கையிலான ஊழியர்களைக் கொண்ட தனியுரிமைகள் மற்றும் வழக்கமான வணிகம் மற்றும் நிறுவனத்துடன் ஒப்பிடும்போது குறைவான வருவாய் ஈட்டும் நிறுவனங்கள் போன்றவை.

சிறு அளவிலான வணிக
வணிக இதழ்கள், வணிக மேலாண்மை இதழ்கள், நிதி இதழ், வணிக நெறிமுறைகள் இதழ், நிதி மற்றும் அளவு பகுப்பாய்வு இதழ், நிதி பொருளாதார இதழ்கள்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward