..

ஜர்னல் ஆஃப் பிசினஸ் & நிதி விவகாரங்கள்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0234

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

நிதி சேவைகள்

இவை நிதித் தொழில், பெரிய அளவிலான வணிகங்கள், காப்பீடு, கடன் சங்கங்கள், கடன் அட்டைகள், பங்கு தரகுகள், முதலீட்டு நிதிகள் போன்ற நிறுவனங்களால் வழங்கப்படும் பொருளாதாரச் சேவைகள் ஆகும்.

நிதிச் சேவைகளின் தொடர்புடைய இதழ்கள்
வணிக இதழ்கள், வணிக மேலாண்மை இதழ்கள், நிதி இதழ், வணிக நெறிமுறைகள் இதழ், நிதி மற்றும் அளவு பகுப்பாய்வு இதழ், நிதிப் பொருளாதார இதழ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward