..

ஜர்னல் ஆஃப் பிசினஸ் & நிதி விவகாரங்கள்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0234

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

நிர்வாக நிதி

நிர்வாக நிதி என்பது நிதி நுட்பங்களின் நிர்வாக முக்கியத்துவத்துடன் தொடர்புடைய நிதியின் கிளை ஆகும். இது நுட்பத்தை விட மதிப்பீட்டில் கவனம் செலுத்துகிறது.

மேலாண்மை நிதி
மேலாண்மை இதழ்களின் தொடர்புடைய இதழ்கள், வணிக இதழ்கள், மேலாண்மை நிதி இதழ், நிதி மேலாண்மை, நிதி பொருளாதார இதழ், பொருளாதார இதழ்கள்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward