..

ஜர்னல் ஆஃப் பிசினஸ் & நிதி விவகாரங்கள்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0234

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

முதன்மை சந்தை

முதன்மை சந்தை என்பது புதிய பத்திரங்களை வழங்குவதைக் கையாளும் மூலதனச் சந்தையின் ஒரு பகுதியாகும். நிறுவனங்கள், அரசுகள் அல்லது பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் புதிய பங்குகளை விற்பனை செய்வதன் மூலம் அல்லது முதன்மை சந்தை மூலம் பத்திர வெளியீடுகள் மூலம் நிதியைப் பெறலாம்.

முதன்மை சந்தை நிர்வாக அறிவியல் காலாண்டு தொடர்பான இதழ்கள்
, புள்ளியியல் பகுப்பாய்வில் AStA முன்னேற்றங்கள், தகவல் அமைப்புகள் ஆராய்ச்சி, கணக்கியல் ஆராய்ச்சி இதழ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward