..

நானோ அறிவியல் இதழ்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2572-0813

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

ஃபுல்லெரின்

ஃபுல்லெரீன் என்பது வெற்றுக் கோளம், நீள்வட்டம், குழாய் மற்றும் பல வடிவங்களில் உள்ள கார்பனின் மூலக்கூறு ஆகும். ஃபுல்லெரின்கள் கிராஃபைட்டைப் போன்ற அமைப்பில் உள்ளன, இது இணைக்கப்பட்ட அறுகோண வளையங்களின் அடுக்கப்பட்ட கிராபெனின் தாள்களால் ஆனது. ஃபுல்லெரின்களின் வினைத்திறனை அவற்றின் மேற்பரப்பில் செயலில் உள்ள குழுக்களை இணைப்பதன் மூலம் அதிகரிக்கலாம். மருத்துவத் துறையில், ஃபுல்லெரின் குறிப்பிட்ட நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளை பிணைப்பதில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, இது எதிர்ப்பு பாக்டீரியாவை குறிவைக்க மற்றும் மெலனோமா போன்ற சில புற்றுநோய் செல்களை குறிவைக்கிறது.

ஃபுல்லெரின் தொடர்பான ஜர்னல்

நானோ ஆராய்ச்சி மற்றும் பயன்பாடுகள், நானோ பொருட்கள் மற்றும் மூலக்கூறு நானோ தொழில்நுட்ப இதழ், தற்போதைய நானோ அறிவியல், மைக்ரோ மற்றும் நானோ கடிதங்கள், கணக்கீட்டு மற்றும் தத்துவார்த்த நானோ அறிவியல் இதழ், நானோ அறிவியல் மற்றும் நானோ தொழில்நுட்ப இதழ்.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward