..

நானோ அறிவியல் இதழ்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2572-0813

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

நானோ பொருட்கள்

நானோ பொருட்கள்  என்பது இரசாயனப் பொருட்கள் அல்லது பொருட்கள், அவை மிகச் சிறிய அளவில் தயாரிக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அதிகரித்த வலிமை, இரசாயன வினைத்திறன் அல்லது கடத்துத்திறன் போன்ற நானோ அளவிலான அம்சங்கள் இல்லாமல் அதே பொருளுடன் ஒப்பிடும்போது புதிய பண்புகளை வெளிப்படுத்த நானோ பொருட்கள்  உருவாக்கப்படுகின்றன.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward