..

இயற்பியல் கணிதம்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2090-0902

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

கண்ணாடி சமச்சீர்

கண்ணாடி சமச்சீர் என்பது கலாபி-யாவ் பன்மடங்குகள் எனப்படும் வடிவியல் பொருட்களுக்கு இடையேயான உறவாகும்

கண்ணாடி சமச்சீர்மைக்கான தொடர்புடைய இதழ்கள்

இயற்கணித வடிவவியலின் ஜர்னல் டிஃபரன்ஷியல் ஜியோமெட்ரி மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இன் கணித இயற்பியல் முன்னேற்றங்கள் வேறுபாடு சமன்பாடுகள் ஜர்னல் ஆஃப் சிம்ப்ளெக்டிக் ஜியோமெட்ரி ஜர்னல் ஆஃப் லை தியரி.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward