..

இயற்பியல் கணிதம்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2090-0902

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

சார்பியல்

 அஸ்தாஸ்தா

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward