..

இயற்பியல் கணிதம்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2090-0902

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

ரீமான்னியன் வடிவியல்

இது வேறுபட்ட வடிவவியலின் கிளை ஆகும்

ரிமான்னியன் ஜியோமெட்ரியின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

புள்ளியியல் இயக்கவியல் இதழ், கோட்பாடு மற்றும் பரிசோதனை, கணக்கீட்டு இயற்பியல் இதழ், நவீன இயற்பியல் குழுக்களில் வடிவியல் முறைகளின் சர்வதேச இதழ், வடிவியல் மற்றும் இயக்கவியல், பயன்பாட்டு கிளிஃபோர்ட் இயற்கணிதங்களின் முன்னேற்றங்கள்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward