..

இயற்பியல் கணிதம்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2090-0902

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

கணித மாடலிங் கோட்பாடு

கணித மாதிரி என்பது கணிதக் கருத்துகள் மற்றும் மொழியைப் பயன்படுத்தி ஒரு அமைப்பின் விளக்கமாகும். ஒரு கணித மாதிரியை உருவாக்கும் செயல்முறை கணித மாடலிங் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

கணித மாடலிங் கோட்பாட்டிற்கான தொடர்புடைய இதழ்கள்

தோஹோகு கணித இதழ் , கே-தியரி இதழ் , எண் கோட்பாட்டின் இதழ் , வடிவியல் மற்றும் இயற்பியல் இதழ் , வேறுபட்ட வடிவவியலின் இதழ் , ஐரோப்பிய கணிதவியல் சங்கத்தின் இதழ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward