..

உருவவியல் மற்றும் உடற்கூறியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4265

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

உருவவியல் அறிவியல்

உருவவியல் என்பது உயிரினங்களின் வடிவம் மற்றும் அமைப்பு மற்றும் அவற்றின் குறிப்பிட்ட கட்டமைப்பு அம்சங்களைப் பற்றிய ஆய்வைக் கையாளும் உயிரியலின் ஒரு கிளை ஆகும். இதில் வெளிப்புற தோற்றத்தின் அம்சங்கள் (வடிவம், அமைப்பு, நிறம், வடிவம், அளவு), அதாவது வெளிப்புற உருவவியல் (அல்லது ஈடோனமி), அத்துடன் எலும்புகள் மற்றும் உறுப்புகள் போன்ற உள் பகுதிகளின் வடிவம் மற்றும் அமைப்பு, அதாவது உள் உருவவியல் (அல்லது உடற்கூறியல்) .

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward