..

பிசியோதெரபி & உடல் மறுவாழ்வு இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2573-0312

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Alternative medicine

Alternative medicine practices are used instead of standard medical treatments & any medical treatment that is not part of conventional evidence-based medicine, such as one would learn in medical school, nursing school or even paramedic training. Technically, “alternative” treatments are used in place of conventional medicine; when used alongside standard medical practices; alternative approaches are referred to as complementary medicine.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward