..

பிசியோதெரபி & உடல் மறுவாழ்வு இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2573-0312

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Myofascial Pain

It is a chronic pain disorder. Myofascial pain syndrome, pressure on sensitive points in your muscles causes pain in seemingly unrelated parts of your body. Myofascial pain typically occurs after a muscle has been contracted repetitively. And this can be caused by stress-related muscle tension.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward