..

பிசியோதெரபி & உடல் மறுவாழ்வு இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2573-0312

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Paediatric Care

Paediatrics is the branch of medicine dealing with the health and medical care of infants, children. It is a specialized medical care for children with illnesses. Paediatrics is to reduce infant and child rate of deaths, control the spread of infectious disease, promote healthy lifestyles for a long disease-free life and help ease the problems of children and adolescents with chronic conditions.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward