..

பிசியோதெரபி & உடல் மறுவாழ்வு இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2573-0312

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Osteoarthritis treatment

Osteoarthritis treatment plans can involve: Exercise,Weight control, Rest and joint care, Nondrug pain relief techniques to control pain.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward