..

பிசியோதெரபி & உடல் மறுவாழ்வு இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2573-0312

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Stroke Rehabilitation

Rehabilitation is probably one of the most important phases of recovery for many stroke survivors. Stroke rehabilitation is an important part of recovery after stroke. Rehabilitation doesn't reverse the effects of a stroke. Its goals are to build your strength, capability and confidence so you can continue your daily activities despite the effects of your stroke.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward