..

பிசியோதெரபி & உடல் மறுவாழ்வு இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2573-0312

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Hemipelvectomy

A hemipelvectomy is a surgical procedure in which one leg and a portion of the pelvis are removed. The range of a hemipelvectomy can vary, with some procedures involving a removal of half of the pelvis, while others require removal of less than half. It is a high level pelvic amputation. Along with hip disarticulations, hemipelvectomies are the rarest of lower extremity amputations.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward