..

கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6200

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

China Pakistan Economic Corridor: Prospects and Challenges for Regional Integration

Abstract

Akber Ali

As a flagship of China’s One Belt One Road initiative, China Pakistan Economic Corridor (CPEC) is pivotal to China’s energy security owing to the growing row in the region of South China Sea among China and other regional and global players. The CPEC could bring economic avenues to Pakistan and can foster regional and cross regional economic and trade integration between South Asia, Central Asia, East Asia and West Asia. However, it is also surrounded by some serious challenges ranging from regional security environment, internal instability to political discontent among various political actors in the Pakistani polity.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward