..

கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6200

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொல்லியல்

தொல்லியல் என்பது புதைபடிவங்கள் அல்லது பொருள் எச்சங்கள் மூலம் பண்டைய மற்றும் சமீபத்திய மனித கடந்த காலத்தை ஆய்வு செய்கிறது. இது மானுடவியலின் ஒரு பகுதி.

தொல்லியல் தொடர்பான இதழ்கள்

நிர்வாகம் மற்றும் மேலாண்மை இதழ், வணிகம் மற்றும் மேலாண்மை இதழ், சமூக & அரசியல் அறிவியல் இதழ்கள் இதழ்கள், மொழி சோதனை, சமூக மேம்பாடு, குழு முடிவு மற்றும் பேச்சுவார்த்தை, பொருளாதாரம் மற்றும் சமூகம் மற்றும் வடிவமைப்பு ஆய்வுகள்.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward