..

கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6200

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

நாகரீகம்

நாகரிகம் என்பது நவீன நுட்பங்களையும் புதிய வாழ்க்கை முறையையும் கடைப்பிடித்து, தங்கள் தேவைகளை பூர்த்தி செய்து, இயற்கை வாழ்வில் ஆதிக்கம் செலுத்துவதன் மூலம் குறியீட்டு தொடர்பு வடிவங்களை மேம்படுத்தும் எந்தவொரு சமூகமும் ஆகும்.

நாகரிகத்தின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

நிர்வாகம் மற்றும் மேலாண்மை இதழ், வணிகம் மற்றும் மேலாண்மை இதழ், சமூக & அரசியல் அறிவியல் இதழ்கள், ஐரோப்பிய சமூகக் கொள்கை இதழ், கல்வி மற்றும் நடத்தை புள்ளியியல் இதழ், மொழி சோதனை

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward