..

கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6200

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

இதழியல்

பத்திரிகை என்பது பார்வையாளர்களிடம் செய்தி மற்றும் செய்தி தொடர்பான தகவல்களை சேகரித்தல், செயலாக்குதல் மற்றும் பரப்புதல் ஆகும். செய்திகளை விசாரிக்கும் முறை மற்றும் இலக்கிய நடை ஆகிய இரண்டிற்கும் இதழியல் பொருந்தும்.

இதழியல் தொடர்பான இதழ்கள்

அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் மனித மதிப்புகள், கோட்பாடு, கலாச்சாரம் மற்றும் சமூகம், உலகளாவிய நெட்வொர்க்குகள், நிர்வாகம் மற்றும் மேலாண்மை இதழ், வணிகம் மற்றும் மேலாண்மை இதழ், சமூக மற்றும் அரசியல் அறிவியல் இதழ்கள்.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward