..

கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6200

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

நகரமயமாக்கல்

கிராமப்புறங்களில் இருந்து மக்கள் நகர்ப்புறங்களுக்கு வேலை மற்றும் பிற வசதிகளைத் தேடி இடம்பெயர்வது, இதன் மூலம் கிராமப்புற மக்களை விட நகர்ப்புற மக்கள் தொகை அதிகரித்து வருகிறது.

நகரமயமாக்கல் தொடர்பான இதழ்கள்

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நகரமயமாக்கல், தொற்றுநோயியல் சர்வதேச இதழ், நிர்வாகம் மற்றும் மேலாண்மை இதழ், வணிகம் மற்றும் மேலாண்மை இதழ், சமூக & அரசியல் அறிவியல் இதழ்கள் இதழ்கள், தொழில் இதழ் மற்றும் நகர்ப்புற சுகாதார இதழ்.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward