..

கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6200

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

இலக்கியம்

இலக்கியம் என்பது எழுதப்பட்ட அல்லது பேசும் பொருளை விவரிக்கப் பயன்படும் சொல். பேச்சு இலக்கியத்தில் படைப்பு எழுத்து முதல் அதிக தொழில்நுட்ப அல்லது அறிவியல் படைப்புகள் வரை எதையும் விவரிக்கப் பயன்படுகிறது.

இலக்கியம் தொடர்பான இதழ்கள்

கணித நிதி, நிர்வாகம் மற்றும் மேலாண்மை இதழ், வணிகம் மற்றும் மேலாண்மை இதழ், சமூக & அரசியல் அறிவியல் இதழ்கள் இதழ்கள், சமூகவியல் முறைகள் மற்றும் இளமைப் பருவத்தில் ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி இதழ் .

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward