..

கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6200

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

கலாச்சாரம்

கலாச்சாரம் என்பது மொழி, மதம், உணவு வகைகள், சமூகப் பழக்கவழக்கங்கள், இசை மற்றும் கலைகள் என அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவினரின் பண்புகள் மற்றும் அறிவு.

கலாச்சாரம் தொடர்பான இதழ்கள்

 பொதுக் கருத்து காலாண்டு, பொருளாதாரக் கோட்பாடு, நிர்வாகம் மற்றும் மேலாண்மை இதழ், வணிகம் மற்றும் மேலாண்மை இதழ், சமூக & அரசியல் அறிவியல் இதழ்கள், பயன்பாட்டு பொருளாதாரம் மற்றும் மனித உறவுகளின் இதழ்.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward