..

கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6200

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

நூலக அறிவியல்

நூலக அறிவியல் என்பது அனைத்து முன்னுதாரணங்கள், மேலாண்மையின் முன்னோக்குகள், கல்வி, தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆய்வகங்களின் பிற பகுதிகளின் கலவையாகும்.

நூலக அறிவியல் தொடர்பான இதழ்கள்

சர்வதேச நூலக அறிவியல், நூலகம் மற்றும் தகவல் அறிவியல் ஆராய்ச்சி, நூலகம் மற்றும் தகவல் அறிவியல் சர்வதேச இதழ்.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward